A tömegkommunikációval ellentétben az Internet esetében megjelenik a kétirányú kommunikáció. A tömegkommunikáció során egy kibocsátó és számos befogadó kerül kapcsolatba egymással, az üzenet címzettjei valamilyen médiumon keresztül – legyen az újság, rádió, televízió, szórólap – megkapják a kibocsátott üzenetet. Ilyenkor azonban nincs lehetőség azonnali visszacsatolásra, legfeljebb később, közvetett formában, pl. olvasói levelekkel. Az üzenet kibocsátójának és befogadójának szerepe nem felcserélhető. Így a tömegkommunikáció egyirányú kommunikáció.


Az online kommunikáció esetében megvalósul az interaktivitás, ami „a felhasználó azon lehetőségét jelenti, hogy a megadott opciótól, illetve menütől függetlenül egy adott program lefutását befolyásolhassa, egyénileg irányíthassa, és egy kétoldali, váltakozó kommunikáción belül maga is küldhessen vissza kommunikációs jeleket.”  Az online kommunikáció interaktív modelljét many-to-many modellnek is nevezik. Jellemzője, hogy a tömegkommunikáció modelljével ellentétben itt felcserélhető a kibocsátó és befogadó személye, és megvalósul az üzenetek váltakozó vagy kétirányú cseréje. A tömegkommunikációval ellentétben, ahol egy kiterjedt közönség alkotja a befogadók táborát, az online kommunikáció esetében kisebb célcsoportokat vagy személyeket is el lehet érni, pl. elektronikus hírlevéllel.

Az online kommunikáció lehet magán- vagy üzleti jellegű. A magánjellegű online kommunikáció célja általában az információszerzés és szórakozás. Az üzleti célú kommunikáció egyrészt lehet szervezeten belüli kommunikáció, ami az alkalmazottak között zajlik le, többnyire e-mail formájában. Ugyanakkor beszélünk külső kommunikációról is, aminek direkt vagy indirekt módon gazdasági célja van, pl. értékesítés, ismertség javítása, költségcsökkentés.

Körmös Honlapok

Benkóné Tóth Karolina
Szabo-Harman Erika
Gráfelné Figura Orsolya
Tóth Beáta
Szita-Dóri Bernadett
Kovácsné Korponai Csilla
Gyulai Tímea
Seprenyi Éva
Műkörmösök további honlapjai
Műkörmös könyvtárak
Műkörmösök képei
Műkörmös termékcsoportok
Műkörmös alapanyagok

Hirdetés

Műkörmös honlapok - Műkörmös könyvtárak - Műkörmös képek - Körmös termékcsportok - Nail products - Tartalomjegyzék